Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Składanowski Stanisław

Stanisław Składanowski

ur. w 1950 roku w m. Książnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015
Biogram
Stanisław Składanowski w latach 1968-1984 pracował w Gdańskiej Stoczni Remontowej.  W sierpniu 1980 r. fotografował strajk w Stoczni Gdańskiej oraz wydarzenia Sierpnia ’80 na Wybrzeżu. Był wytypowany do internowania w ramach sprawy kryptonim „Gotowość”. 
Stanisław Składanowski był aktywnym uczestnikiem manifestacji w Gdańsku w dn. 03.05.1982 r., za co został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, gdzie przebywał w okresie od 17.05 1982 r. do 9.07.1982 r.  Następnie, jako artysta fotografik prowadził dokumentację protestów i zajść ulicznych w dniu 1.05.1984 w Gdyni oraz 1.05. i 3.05.1985 w Gdańsku.  Jego fotografie znajdują się na stałej wystawie „Drogi do Wolności”, prezentowanej w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Pan Stanisław Składanowski jest autorem fotografii w wielu albumach nt. historii „Solidarności”, Gdańska i Pomorza. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej