Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Michał Haniszewski

ur. w 1936 roku w m. Słobódka Górna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019
Biogram
Pan Michał Haniszewski od roku 1980 należał do NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zrezygnował z członkostwa w związku, do roku 1989 opłacał składki oraz pomagał w wydawaniu podziemnych czasopism. 
Był aktywnym członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy i w ramach tej działalności przygotowywał miejsca na konspiracyjne spotkania oraz angażował się w organizację Mszy Św. za Ojczyznę i pielgrzymek do grobu ks. Jerzego Popiełuszki.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej