Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Michał Haniszewski
ur. w 1936 roku w m. Słobódka Górna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019

Biogram

Pan Michał Haniszewski od roku 1980 należał do NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zrezygnował z członkostwa w związku, do roku 1989 opłacał składki oraz pomagał w wydawaniu podziemnych czasopism. 
Był aktywnym członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy i w ramach tej działalności przygotowywał miejsca na konspiracyjne spotkania oraz angażował się w organizację Mszy Św. za Ojczyznę i pielgrzymek do grobu ks. Jerzego Popiełuszki.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej