Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Paluchowski Andrzej

Andrzej Albin Paluchowski

ur. w 1933 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
Wieloletni dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, jako człowiek o zdeklarowanych poglądach, krytyczny wobec władzy dał się poznać już w okresie studiów polonistycznych na KUL w latach 1951-1956. Był przewodniczącym Koła Polonistów i członkiem zespołu redakcyjnego działającego w tym Kole. Był również aktywny w działającym nieoficjalnie Kole „Tomistycznym”, które jak oceniano skupiało „element o wrogim obliczu”. W wyniku restrykcji stosowanych przez władze wobec KUL, przejawiających się m.in. blokowaniem awansów naukowych, zaplanowany na lata 1963-1964 doktorat A. Paluchowskiego, wówczas asystenta, a następnie wykładowcy, nigdy nie został zrealizowany. Od 1972 roku jako wicedyrektor, a od 1976 r. jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, który z racji obowiązków zawodowych odbywał liczne podróże zagraniczne, był poddawany kontroli przez SB. Inwigilacją był objęty do 1989 roku. W 1978 roku czasie powrotu z Anglii, w wyniku przeprowadzonej szczegółowej kontroli zatrzymano u A. Paluchowskiego 60 pozycji literatury i czasopism bezdebitowych, w związku z czym otrzymał on zastrzeżenie na wyjazdy do wszystkich państw świata na okres 2 lat, jednak gdy ubiegał się o dwu miesięczny wyjazd do Włoch, po pierwszej decyzji odmownej, w wyniku interwencji władz uniwersyteckich zezwolono mu na wyjazd. Po powrocie, Wydz. IV decyzją z dnia 31.08.1979 r. wniósł o ponowne zastrzeżenie na wyjazdy do wszystkich państw świata. Stwierdzono także, że w czasie pobytu w listopadzie 1978 r. w RFN Andrzej Paluchowski uzgodnił z Peterem Rainą system dopływu książek i literatury bezdebitowej, zwłaszcza Paryskiej Kultury dla antykomunistycznych środowisk na terenie Lublina. Andrzej Paluchowski pozyskując i niejednokrotnie przemycając przez granicę wydawnictwa polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej rozpoczął systematyczne ich gromadzenie w Bibliotece KUL, dzięki czemu stworzył ich największą kolekcję. Dzięki współpracy ze „Spotkaniami” natomiast rozpoczął gromadzenie wydawnictw powielaczowych. Był również łącznikiem lubelskiego środowiska Spotkań z jego paryskim odpowiednikiem Editions Spotkania i z Kulturą Paryską. Utrzymywał żywe kontakty z Piotrem Jeglińskim i Jerzem Giedroyciem. Nieocenioną pomocą dla lubelskiego niezależnego ruchu wydawniczego było także oferowanie pracy w bibliotece KUL niezależnym drukarzom i kolporterom. W 1982 r. Andrzej Paluchowski był jednym z założycieli i członkiem Zarządu Klubu Katolickiego, który był miejscem spotkań kręgów opozycyjnych i wielu aktywistów „Solidarności” z Lublina. W czerwcu 1988 roku Andrzej Paluchowski przewiózł potajemnie z Londynu i przechowywał urnę z prochami Józefa Łobodowskiego. Przywiózł również list od Edwarda Raczyńskiego, byłego prezydenta polskiego na uchodźctwie, do rektora KUL, w sprawie zorganizowania godnego pogrzebu J. Łobodowskiego w Lublinie, w grobie Jego Matki, zgodnie z życzeniem poety. Pogrzeb, którego przebieg był obserwowany i kontrolowany przez SB odbył się 12 listopada 1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • M. Choma-Jusińska Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1980, IPN Warszawa-Lublin 2009
  • M. Sobieraj, Między oporem a lojalnością. Działania SB wobec KUL na przykładzie rozpracowania prof. Jerzego Kłoczowskiego, Lublin 2015
  • Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa t.1, Scriptores nr 36, Lublin 2009
  • https://kulturaparyska.com/pl/search/result/Paluchowski/12/30
  • https://ojs.tnkul.pl – Członkowie Honorowi Towarzystwa Naukowego KUL, Henryk Duda Laudacja ku czci dyrektora Andrzeja Paluchowskiego
  • S. Łukasiewicz, Instytut Literacki i KUL mało znane wątki kontaktów okresu zimnej wojny [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2017, Z. 1
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN