Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bronisław Czarnuch
ur. w 1938 roku w m. Łaszew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018

Biogram

Bronisław Czarnuch od września 1980 r. tworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Oddziale Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Wieluniu, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej i wszedł w skład Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej. Od 13.12.1981 r. do 19.03.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. W latach 1982–1985 kontynuował działalność związkową, zajmując się m.in. kolportażem materiałów bezdebitowych. Od 1981 r. do 1987 r. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN