Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bronisław Czarnuch

ur. w 1938 roku w m. Łaszew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018
Biogram
Bronisław Czarnuch od września 1980 r. tworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Oddziale Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Wieluniu, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej i wszedł w skład Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej. Od 13.12.1981 r. do 19.03.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. W latach 1982–1985 kontynuował działalność związkową, zajmując się m.in. kolportażem materiałów bezdebitowych. Od 1981 r. do 1987 r. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN