Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Musiał Ryszard
Ryszard Jan Musiał
ur. w 1966 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

Był zatrudniony jako murarz w Hucie im. Lenina w Krakowie. W dniu 31 sierpnia 1985 r. po wyjściu z mszy św., która odbyła się na Wawelu, został zatrzymany z transparentem z napisem „Solidarność”. W momencie zatrzymania stawiał czynny opór. Za powyższe został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń. 
W latach 1986-1987 należał do nieformalnej grupy na terenie zakładu pracy, która prowadziła nielegalną działalność poprzez współredagowanie petycji i organizowanie mszy w rocznice wydarzeń niepodległościowych. Ponadto w wyniku kombinacji operacyjnej funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa został w 1987 r. powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN