Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Puchalska Beata

Beata Maria Puchalska

ur. w 1947 roku w m. Kędzierzyn-Koźle
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 143/2014
Biogram
Pani Beata Puchalska w latach 1980-1985 prowadziła zagrożoną odpowiedzialnością karną oraz represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości.  
Jako pracownik naukowy Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizowała struktury związkowe w środowisku naukowym. Była jedną z założycieli NSZZ „Solidarność” na wspominanym Wydziale, gdzie do czasu zawieszenia działalności związku pełniła funkcję przewodniczącej Koła „Solidarność”. Brała czynny udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez „Solidarność”, inspirując pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii do masowego włączania się do strajków. Uczestniczyła w spotkaniach z czołowymi działaczami opozycji, które organizowano na Śląsku w ramach Wszechnicy Górnośląskiej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego podważała zasadność jego wprowadzenia w środowisku pracowników naukowych oraz decyzje Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Kiedy w dniu 15 I 1982 r. odmówiła składania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących prowadzonej działalności związkowej, została internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Następnie przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach, który opuściła dopiero w dniu 1 VIII 1982 r. 
Inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w Katowicach w okresie 1982-1985 w ramach sprawy o kryptonimie „Bratnia”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej