Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Włoszczyk Andrzej

Andrzej Aleksander Włoszczyk

ur. w 1955 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Andrzej Włoszczyk w 1977 był  współtwórcą Studenckiego Komitetu Solidarności na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oficjalnie działającego pod szyldem Koła Filozoficznego. Działalność SKS-u polegała m. in. na organizowaniu wykładów o tematyce historycznej, kolportowaniu ulotek oraz literatury bezdebitowej. 
Po formalnym zlikwidowaniu Koła Historycznego przez władze AGH w lutym 1978 r. Pan Andrzej Włoszczyk kontynuował działalność opozycyjną.   W listopadzie 1978 r. zorganizował  bibliotekę SKS-u, która funkcjonowała do czerwca 1980 r., współpracował również z krakowskim Duszpasterstwem Akademickim. 
W czasie pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 r. drukował i kolportował materiały religijne. 
W dniu 9 I 1982 r. w ramach akcji „Jodła” Pan Andrzej Włoszczyk został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, a następnie  w Uhercach. Został zwolnionyw z internowania dniu 23  VII 1982 r. 
Z racji prowadzonej działalności opozycyjnej  w latach 1977-1980 Pan Andrzej Włoszczyk był rozpracowywany przez organy bezpieczeństwa państwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej