Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ajszpur Antoni

Antoni Ajszpur

ur. w 1941 roku w m. Cerkowlany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2017
Biogram
W dniu 30 maja 1960 r. brał udział w walkach o Dom Katolicki w Zielonej Górze, za co tego samego dnia został zatrzymany. Początkowo zastosowano wobec niego areszt w dniach 1-30 czerwca 1960 r. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 1960 r. skazano go na 4 lata pozbawienia wolności. Na skutek rewizji wyrokiem z dnia 20 października 1960 r. kara ta została zmniejszona do 3 lat więzienia – Antoni Ajszpur odbył ją w całości.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN