Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tomasz Michał Mróz

ur. w 1956 roku w m. Chrzanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pan Tomasz Mróz po rozpoczęciu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim we wrześniu 1977 r. angażował się w działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, której był aktywnym członkiem. Brał udział w III ogólnokrajowym spotkaniu uczestników ROPCiO, zorganizowanym w czerwcu 1978 r. w Zalesiu Górnym. Zajmował się kolportażem ulotek oraz literatury bezdebitowej, za co był kilkakrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy KWMO w Lublinie. We wrześniu 1978 r. opublikował artykuł w antysocjalistycznym czasopiśmie ROPCiO, znanym pod nazwą „Opinia”, w którym był członkiem Rady Konsultacyjnej. 
Pan Tomasz Mróz należał także do składu redakcji społeczno-politycznego pisma „Bratniak” oraz był odpowiedzialny za powielanie pisma bezdebitowego pt. „Kronika Lubelska”. W związku z tym, w dn. 8 II 1979 r. dokonano przeszukania pomieszczenia zajmowanego przez Pana Tomasza Mroza w Lublinie, w wyniku którego odnaleziono i zakwestionowano szereg materiałów i opracowań o treści antykomunistycznej. 
Z kolei w listopadzie 1979 r. został doprowadzony do KWMO w Katowicach i zatrzymany na okres 48 godzin w związku z przeszukaniem mieszkania Kazimierza Świtonia, z którym utrzymywał kontakt. 
Ponadto aktywnie działał w punkcie konsultacyjnym ROPCiO w Lublinie. 
Angażował się także w działalność Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” w charakterze łącznika-kolportera.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej