Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozłowski Marian

Marian Władysław Kozłowski

ur. w 1946 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Pan Marian Władysław Kozłowski był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Współtworzył struktury związku w swoim zakładzie pracy tj. w Radomskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Radoskór". Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. W 1982 r. organizował pomoc internowanym i ich rodzinom poprzez zbiórki pieniężne i rzeczowe. W latach 1982-1989 zajmował się kolportażem ulotek, prasy i wydawnictw bezdebitowych, m.in. Wolego Robotnika. Ponadto Pan Marian Władysław Kozłowski, jako działacz podziemnych struktur "Solidarności" brał  czynny udział w manifestacjach, mszach za Ojczyznę oraz uroczystościach patriotycznych pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia radomskiego czerwca 1976 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków