Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hryniewicka Krystyna

Krystyna Ewa Hryniewicka

ur. w 1947 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014
Biogram
Krystyna Hryniewicka w 1980 r. uczestniczyła w akcjach pomocy stoczniowcom strajkującym w Stoczni Gdańskiej.  Od września 1980 r. była członkiem, a następnie przewodniczącą koła NSZZ „Solidarność” w Instytucie Telekomunikacji w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie działała w podziemnych strukturach związku. Zbierała m.in. składki na terenie Instytutu na nielegalną działalność związkową. Od czerwca 1982 r. do grudnia 1986 r. była maszynistką Stoczniowego Komitetu Robotniczego NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Przygotowywała również matryce do druku gazetki zakładowej „Wiadomości”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków