Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Janowski

ur. w 1956 roku w m. Przasnysz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Od 16 września 1980 r. aktywnie działał w Komisji ds. Reformy Programu Studiów Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od lutego 1981 r. był członkiem Zarządu Uczelnianego ds. wydawnictw książkowych NZS oraz współzałożycielem sieci bibliotek Zrzeszenia obejmujących UMK i inne ośrodki regionu toruńskiego. Kolportował pisma i wydawnictwa bezdebitowe. W lutym i marcu 1981 r. był członkiem Komitetu Strajkowego na uczelni. Organizował i uczestniczył w strajkach na uniwersytecie w listopadzie i grudniu 1981 r. 
Był jednym z założycieli Spółdzielni Wydawniczej „Toruńska Oficyna Wydawnicza” oraz Wydawnictwa NZS UMK. Wydawał przegląd prasy niezależnej „Monitor”. Był autorem i kolporterem pism NZS: „Immunitet”, „Informator NZS UMK”. Współpracował z wydawnictwami: „NOWa”, „Głos” i „Krąg”. Był członkiem Toruńskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Polityczne. 
Od 13 grudnia 1981 r. pozostawał w ukryciu, był poszukiwany przez organa bezpieczeństwa państwa listem gończym. W dniu 27 grudnia 1981 r. został umieszczony na liście osób przewidzianych do internowania w trybie nadzwyczajnym. Był działaczem podziemnego ruchu wydawniczego i organizatorem akcji ulotkowych „Solidarności”. Po ujawnieniu, w dniu 7 października 1982 r., został kilkakrotnie przesłuchany, a w miejscu jego zamieszkania dokonano przeszukiwania. W latach 1983-1989 aktywnie działał w „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej