Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Niedzielak Stefan

Stefan Niedzielak

ur. w 1914 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Ksiądz Stefan Niedzielak w latach 1956-1961 sprawował funkcję rektora kościoła św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach, w latach 1961-1977 proboszcza parafii Matki Boskiej Loretańskiej na Pradze, od 1977 r. ponownie proboszcza parafii św. Karola Boromeusza. Był autorem patriotycznych kazań wygłaszanych z okazji rocznic i świąt narodowych (np. 17 września, 3 maja, 11 listopada), co było powodem licznych szykan ze strony władz. W lipcu 1979 r. był sygnatariuszem Apelu Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu o przeprowadzenie wolnych wyborów do Sejmu. Stawiane przez niego w końcu lat 70. (z Wojciechem Ziembińskim) na Cmentarzu Powązkowskim symboliczne mogiły i krzyże upamiętniające Polaków, którzy zginęli w ZSRS, były systematycznie niszczone przez nieznanych sprawców. 
W latach 80. współtworzył Sanktuarium Poległych i Pomordowanych na Wschodzie przy kościele św. Karola Boromeusza (prace zakończono w 1984 r. ) oraz celebrował coroczne Msze Katyńskie. W 1988 r. był współtwórcą i opiekunem wspólnoty Rodzina Katyńska – Rodzina Polska, zaangażował się także we wspieranie repatriantów z dawnego ZSRS, szczególnie z Kazachstanu, oraz pomoc dla Polaków żyjących na Wschodzie. Pod koniec lat 80. był prześladowany, otrzymywał listy, telefony z pogróżkami, dochodziło do prób pobicia i porwania przez nieznanych sprawców. 20 stycznia 1989 r. został zamordowany w swoim mieszkaniu na plebanii. Sprawców nigdy nie wykryto.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Patryk Pleskot, Ksiądz Stefan Niedzielak: ostatnia ofiara Katynia?, pamięć.pl, dostęp 23.12.2020 r.
    • Stefan Niedzielak, szuk/skp, dzieje,pl, dostęp 23.12.2020 r.
    • Piotr Łysakowski, Księża niezłomni, Ksiądz Stefan Niedzielak – ostatnia ofiara Katynia, „Nasz Dziennik”, nr 23 (2736), 27-28 stycznia 2007
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności