Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Millati

ur. w 1959 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
W 1979 roku kolportował pisma sygnowane przez KOR, ROPCiO i KPN. Od września 1980 r. był aktywnym członkiem NSZZ “Solidarność” w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „KARO” w Siedlcach. W latach 1980-1981 był łącznikiem między MKZ NSZZ „Solidarność” Siedlce a Komisją Zakładową ZPDZ „KARO”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku okupacyjnym w zakładzie „Stalchemak” w Siedlcach, jako przedstawiciel pracowników fizycznych swojego zakładu pracy. W latach 1982-1989 brał czynny udział w kolportażu prasy i wydawnictw niezależnych w swoim miejscu pracy, a także w akcjach plakatowania i rozpowszechniania ulotek na terenie Siedlec. Uczestniczył również w manifestacjach i akcjach protestacyjnych organizowanych przez podziemne struktury siedleckiej Solidarności. W 1984 roku we współpracy z Zygmuntem Goławskim brał udział w drukowaniu ulotek wzywających do bojkotu wyborów. W latach 1984-1986 współpracował z redakcją Informatora „Solidarność” Siedlce. W jego mieszkaniu były wykonywane na maszynie do pisania matryce do tego pisma. W latach 1984-1986 współpracował także z podziemnymi strukturami „Solidarności”, Ruchem Młodej Polski i Konfederacją  Polski Niepodległej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Tomasz Olko, Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej ze szczególnym uwzględnieniem „Solidarności”, Fundacja Gazety Podlaskiej im. Tadeusza Kłopotowskiego, Siedlce 2010.