Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Śmierzchalski Zdzisław

Zdzisław Śmierzchalski

ur. w 1951 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Zdzisław Śmierzchalski prowadził działalność opozycyjną w latach 1984-1989. 
Był zatrudniony w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego nr 2 w Szczecinie. W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku okupacyjnym. Był inicjatorem powołania podziemnej struktury opozycyjnej na terenie zakładu pracy. Organizował wyjazdy do Warszawy na Msze Św. za Ojczyznę, koncelebrowane przez ks. Jerzego Popiełuszkę. Uczestniczył w akcjach zbierania składek na działalność związkową. Organizował zbiórkę pieniędzy dla osób represjonowanych i zwolnionych z pracy. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, biuletynów takich jak: „Grot”, „CDN”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca” „Od dołu” oraz ulotek, odezw, kartek okolicznościowych. Za swoją działalność opozycyjną w roku 1985 został zwolniony z pracy. 
W 1986 r. był współinicjatorem powstania podziemnej regionalnej struktury branżowej pracowników budownictwa. Uczestniczył w wydawaniu i kolportowaniu pisma skupiającego brać budowlaną pod tytułem „Ogniwo”. Na początku 1988 r. zaangażowany był w próbę rejestracji Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”.
 Od 1984 do 1990 był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków