Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Masiak Kazimierz

Kazimierz Masiak

ur. w 1939 roku w m. Starogard Gdański
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016
Biogram
Kazimierz Masiak był pracownkiem Centrum Techniki i Wytwarzania Przemysłu Okrętowego "Promor" w Gdańsku, prowadził działalność opozycyjną w latach 1968-1983.  Był członkiem NSZZ "Solidarność" oraz delegatem na I WZD Regionu Gdańskiego.
W marcu 1968 r. uczestniczył w demonstracjach studenckich w Gdańsku, w grudniu 1970 r. brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej oraz manifestacjach ulicznych. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w "Promorze", następnie był członkiem Komitetu Założycielskiego "Solidarności" w swoim zakładzie pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 14-16 grudnia 1981 r. współorganizował strajk okupacyjny w CTWPO "Promor", został przewodniczącym Komitetu Strajkowego. W dniu 11 stycznia 1982 r. został aresztowany,  zaś 26 lipca 1982 r. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał go na karę 4.5 roku więzienia. Karę odbywał w ZK w Potulicach, skąd został zwolniony po ułaskawieniu 25 maja 1983 r. przez Radę Państwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej