Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Sławomira Jabłońska
ur. w 1949 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016

Biogram

Pani Sławomira Jabłońska od września 1980 r. działała w Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Sportu i Rekreacji Wrocław-Fabryczna. Była doradcą prawnym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, a następnie specjalistą w Biurze Interwencji Zarządu Regionu. W związku z prowokacjami wobec działaczy Solidarności pełniła funkcję pełnomocnika NSZZ „Solidarność” ds. kontaktów z Komendą Wojewódzką Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu.
Pani Sławomira Jabłońska po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana. W Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi przebywała do kwietnia 1982 r.
Po uwolnieniu była uczestniczką wielu strajków i manifestacji, m. in. w czerwcu 1982 r. we Wrocławiu oraz w 1985 r. pod Ambasadą PRL w Paryżu. W latach 1983-1984 współpracowała z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym, organizując pomoc dla osób pozostających w ukryciu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności