Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sobota Jan

Jan Sobota

ur. w 1941 roku w m. Sulów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Uczestniczył aktywnie w zorganizowanym w dniach 17-19 lipca 1980 roku strajku na terenie PKS Oddział Towarowy w Kraśniku i przedstawił władzom postulaty załogi. Z chwilą powstania NSZZ „Solidarność” zaangażował się w tworzenie struktur tego związku. Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, a następnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej w Oddziale PKS Kraśnik. Jednocześnie wchodził w skład MKZ Ziemi Kraśnickiej, następnie Oddziału Ziemi Kraśnickiej. Na I Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego w Świdniku w kwietniu 1981 roku został wybrany do Zarządu Regionu. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 r. wyniósł i zabezpieczył dokumentację dot. „Solidarności” z zajezdni PKS w Kraśniku. Był jednocześnie współorganizatorem i uczestnikiem strajku okupacyjnego w I Oddziale PKS w Kraśniku. Przed pacyfikacją strajku, na mocy decyzji Komitetu Strajkowego opuścił zakład pracy i dołączył do strajkującej Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. Wszedł w skład tamtejszego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W dniu 16.12.1981 r. siostra Jana Soboty, także pracownica Oddziału PKS w Kraśniku, Bronisława Baran zorganizowała wiec, na którym odczytała list Jana Soboty, wzywający pracowników PKS do uczestnictwa w strajku na terenie FŁT w Kraśniku. Tuż przed pacyfikacją strajku w FŁT, w nocy z 17 na 18.12.1981 r. Jan Sobota wraz z Wiesławem Pastuszką przewodniczącym KS w FŁT i innymi członkami Komitetu Strajkowego opuścił FŁT i pozostawał w ukryciu do czerwca 1983 roku. Do pracy w PKS w Kraśniku został przywrócony dopiero w 1989 roku. Ukrywając się uczestniczył w redagowaniu tekstów i w druku prasy podziemnej sygnowanej przez „Solidarność”, ukazującej się w Kraśniku. W 1989 roku Jan Sobota wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego Ziemi Kraśnickiej, był przewodniczącym KO w gm. Trzydnik. Wybrany został także do Zarządu Oddziału Ziemi Kraśnickiej i do Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • M. Dąbrowski NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego w latach 1981-1989 w: Stąd ruszyła lawina… Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Lublin 2006.