Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Przemysław Mariusz Olstowski
ur. w 1968 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Przemysław Olstowski latach 1987-1988 zajmował się kolportażem prasy i wydawnictw niezależnych na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W kwietniu i maju 1988 r. brał udział w pracach Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK. Od lipca 1988 r. należał do toruńskiej Organizacji Studenckiej Konfederacji Polski Niepodległej. Był współorganizatorem strajku absencyjnego studentów UMK oraz uczestniczył w strajku okupacyjnym Collegium Maximum w maju 1989 r., będącym sprzeciwem wobec odmowy legalizacji NZS.
W 1989 r. aktywnie włączył się w kampanię wyborczą kandydatów Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” przed wyborami czerwcowymi

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
W. Polak, "Wielbiciele Panny "S". Ruch Wolność i Pokój w Toruniu, Toruń 2013