Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Pustelnik

ur. w 1934 roku w m. Andrychów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020
Biogram
Pan Kazimierz Pustelnik był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej. Należał do NSZZ „Solidarność” przy Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie. 
W dniu 13 XII 1981 r. na mocy decyzji nr 127/S został internowany i osadzony Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju. Od dnia 23 III 1982 r. przebywał w obozie dla internowanych w Łupkowie. Zwolniony w dniu 22 V 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej