Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ciężki Marian

Marian Tadeusz Ciężki

ur. w 1936 roku w m. Skomlin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Marian Ciężki w latach 1980-1981 współorganizował akcje strajkowe w Zakładach Przemysłu Meblarskiego im. Gwardii Ludowej w Radomsku, gdzie współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” i pełnił funkcję sekretarza, a następnie wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. Był członkiem Delegatury NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej i delegatem na I Krajowy Zjazd „Solidarności” w Gdańsku (wrzesień-październik 1981 r.). Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował pomoc dla osób internowanych i ich rodzin. W latach 1982-1989 kolportował ulotki i nielegalne wydawnictwa (m.in. „WiS Wolni i Solidarni”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Głos Solidarności”), uczestniczył w akcjach plakatowych na terenie Radomska i gmin ościennych, brał udział w manifestacjach ulicznych organizowanych pod hasłami legalizacji „Solidarności” i uwolnienia internowanych oraz w uroczystościach patriotyczno-religijnych w Radomsku, Częstochowie i Warszawie. W latach 1982-1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • „Stan wojenny w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa”, wstęp R. Rabiega, wybór i oprac. M. Kopczyński, R. Rabiega, Warszawa–Łódź 2008
    • „NSZZ »Solidarność« 1980–1989”, t. 4: „Polska zachodnia”, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
    • „NSZZ »Solidarność« 1980–1989”, t. 6: „Polska południowa”, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN