Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Misiurewicz Maria

Maria Małgorzata Misiurewicz

ur. w 1945 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
W 1968 r. tworzyła i rozpowszechniała ulotki potępiające interwencję wojskową w Czechosłowacji, 24 sierpnia 1968 r. uczestniczyła w akcji rozrzucenia takich ulotek z okien Centralnego Domu Towarowego w Warszawie. W latach 1983-1988 udostępniała swoje mieszkanie na potrzeby tajnych spotkań Kierownictwa Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności. Brała udział w kolportażu wydawnictw bezdebitowych, m.in. pisma „CDN Głos Wolnego Robotnika”. W latach 1985-1989 była aktywną działaczką Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współpracowała z różnymi grupami DLP w Warszawie i na terenie kraju. W 1989 r. zaangażowała się w kampanię wyborczą na rzecz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie: