Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Depczyński  Rajmund

Rajmund Depczyński

ur. w 1941 roku w m. Młyniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019
Biogram
Rajmund Depczyński od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego związku w gminie Golub-Dobrzyń. Od sierpnia 1981 r. wchodził w skład Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz uczestniczył w rozmowach z władzami gminy Golub-Dobrzyń oraz województwa toruńskiego.
Z powodu prowadzonej działalności oraz udziału w strajku okupacyjnym rolników w budynku Cukrowni Toruńskich został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 13 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach.
Po zwolnieniu z internowania został objęty kontrolą przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1982 r. wyemigrował z kraju.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej