Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Błędowski Lech

Lech Mieczysław Błędowski

ur. w 1947 roku w m. Gorzów Śląski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019
Biogram
Pan Lech Błędowski był radcą prawnym w KWK „1 Maja” w Wodzisławiu Śląskim, aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”, społecznym radcą prawnym przy Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Wodzisławiu Śląskim, członkiem plenum Zakładowej Komisji Pracowników NSZZ „Solidarność” przy KWK „1 Maja”. 
Internowany decyzją z dnia 13 XII 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej. Od dnia 20 I 1982 r. przebywał w izbie chorych, mimo licznych wniosków o zwolnienie z internowania, zwolniony dopiero 6 III 1982 r. 
Pan Lech Błędowski w sierpniu 1983 r. zaangażował się w akcję rozpowszechniania ulotek na terenie KWK „1 Maja” w Wodzisławiu Śląskim, był koordynatorem w zakresie drukowania i rozpowszechniania ulotek. Nie został pociągnięty do odpowiedzialności ponieważ dnia 1 IX 1983 r. wraz z rodziną wyjechał na pobyt stały do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej