Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Klemens Albert Bednorz
ur. w 1942 roku w m. Imielin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016

Biogram

Pan Klemens Bednorz uczestniczył w dniach 29 VIII-3 IX 1980 r. w strajku w KWK „Lenin” w Mysłowicach-Wesołej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw oraz organizował zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin. 
W dniu 8 XI 1982 r. funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa przeprowadzili rewizję w miejscu zamieszkania ww., w wyniku której Pan Klemens Bednorz został zabrany na przesłuchanie do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach. Został wówczas zatrzymany do dnia 10 XI 1982 r. 
W sierpniu 1988 r. Pan Klemens Bednorz pełnił funkcję łącznika z ramienia Komitetu Strajkowego KWK „Lenin” w Mysłowicach-Wesołej z innymi zakładami pracy, których załoga również strajkowała. 
Reasumując należy stwierdzić, iż Pan Klemens Bednorz aktywnie uczestniczył w działalności podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”,  w okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność mającą na celu odzyskanie niepodległości i suwerenności Polski.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów