Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Waldemar Ptak

ur. w 1960 roku w m. Złoty Stok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014
Biogram
Pan Waldemar Ptak brał udział  w strajku na Kopalni Węgla Kamiennego „ZMP” w Żorach w dniach 13-15 XII 1981 r., zorganizowanym przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 
W latach 1982-1988 zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, zbieraniem składek przeznaczonych na pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin. 
W okresie 19-28 VIII 1988 r. aktywnie uczestniczył w strajku zorganizowanym w ww. zakładzie. Za działalność w powołanym wówczas Komitecie Strajkowym został zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Następnie wstąpił do utworzonego w dniu 9 IX 1988 r. Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” na KWK „ZMP” w Żorach. Od tego momentu wraz z innymi osobami zwolnionymi dyscyplinarnie w sierpniu 1988 r., organizował cotygodniowe wiece przed KWK „ZMP” w Żorach, na których przemawiał do zgromadzonych górników, krytykując bieżącą sytuację polityczną i społeczną, nakłaniając jednocześnie do wstąpienia do NSZZ „Solidarność”. 
Uczestniczył również w pertraktacjach prowadzonych z przedstawicielami KWK „ZMP” w Żorach, których celem było przywrócenie do pracy pracowników zwolnionych dyscyplinarnie za udział w strajku, na korzystnych dla nich warunkach. Rozmowy zakończyły się w dniu 14 XI 1988 r. podpisaniem ugody. 
Ponadto Pan Waldemar Ptak wraz innym członkiem ww. Komitetu, uczestniczył w posiedzeniu Sądu Najwyższego w Warszawie, do którego odwołano się od decyzji Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, odmawiającej rejestracji ww. organizacji. Sąd Najwyższy w Warszawie podtrzymał decyzję Sądu I instancji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN