Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowak Jacek

Jacek Łukasz Nowak

ur. w 1952 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Pełnił funkcję członka Zakładowego Komitetu Strajkowego oraz zasiadał Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach. Był również redaktorem Biuletynu Zakładowego FŁT „Iskra”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. W okresie od dnia 15 grudnia 1981 r. do dnia 30 kwietnia 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach–Piaskach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej