Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Trybulski Andrzej

Andrzej Henryk Trybulski

ur. w 1945 roku w m. Tarnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Będąc studentem architektury Politechniki Krakowskiej w marcu 1968 r. zaangażowany w sporządzanie ulotek kolportowanych wśród robotników w Krakowie – Nowej Hucie.
Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” w Biurze Planowania Przestrzennego Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Tarnowie. Przewodniczący Komisji Zakładowej związku w miejscu pracy. Autor oprawy graficznej wydawnictw Delegatury „Solidarności” w Tarnowie, w tym „Tarnowskiego Informatora Związkowego „Solidarność”, jak również wystaw, afiszy i plakatów. 
W latach 1981-89 autor opracowań graficznych wykorzystywanych podczas wydarzeń kultury niezależnej, odbywających się w tarnowskich kościołach. Związany z Klubem Inteligencji Katolickiej w Tarnowie.  
W 1989 r. w Komitecie Obywatelskim w Tarnowie. Czynny przy odtwarzaniu struktur „Solidarności” w Wojewódzkim Biurze Planowania w Tarnowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów