Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Noras Franciszek

Franciszek Ignacy Noras

ur. w 1951 roku w m. Imielin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pan Franciszek Noras w latach 1980-1981 pełnił funkcję skarbnika w Komisji Zakładowej NSZZ ”Solidarność” na KWK „Ziemowit” w Tychach-Lędzinach. Uczestniczył w organizowanych na kopalni „masówkach”. Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Franciszek Noras kontynuował, pomimo grożących konsekwencji, działalność związkową. Brał czynny udział w organizowaniu pomocy materialnej i żywnościowej dla górników, którzy w dniach 15-24 XII 1981 r. prowadzili strajk okupacyjny na ww. kopalni. Osobiście odwiedzał rodziny internowanych górników i oferował im wsparcie materialne. 
Pan Franciszek Noras był ponadto zaangażowany w rozprowadzanie literatury bezdebitowej wśród załogi kopalni.  Z uwagi na niepodporządkowanie się przepisom dekretu o stanie wojennym oraz kontynuowanie działalności opozycyjnej, został aresztowany, a następnie internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu w okresie od 20 IV -11 vi 1982 r. 
Po wyjściu z internowania Pan Franciszek Noras był szykanowany w miejscu pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN