Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brzezińska Bożena

Bożena Kazimiera Brzezińska

ur. w 1943 roku w m. Zagórów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
W 1980 r. zaangażowała się w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Koninie. Pełniła funkcję doradcy Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „S” w Koninie, a także członka zespołu redakcyjnego Prezydium MKZ. W czerwcu 1981 r. zrezygnowała z pełnienia stanowisk związkowych, ale pozostała członkiem „Solidarności”. Utrzymywała kontakty z czołowymi działaczami konińskiej opozycji (m.in. poprzez męża Kazimierza Brzezińskiego, który pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym). Uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych i religijnych organizowanych przez „Solidarność”, kolportowała niezależne wydawnictwa i ulotki.  W latach 1981 -1989 swoją główną aktywność przeniosła na pracę społeczną i kulturalną, organizowaną przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Koninie. Była współzałożycielką i animatorką Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa Rolników, które wspomagało organizacyjnie działaczy NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, oraz dyrektorem Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej przy ww. parafii. Organizowała liczne wydarzenia kulturalne, spektaklteatralne, wykłady i dyskusji o tematyce społecznej z udziałem aktorów, dziennikarzy i naukowców.  W 1989 r. zaangażowała się w pracę Komitetów Obywatelskich „Solidarności” w Koninie. Była łącznikiem ze strukturami KO „S” w Warszawie. Jej działalność była powodem stałego zainteresowania Służby Bezpieczeństwa, jej mieszkanie było kilkukrotnie przeszukiwane a ona sama była zatrzymywana na 48 godzin i przesłuchiwana. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności