Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Józef Wyżgoł

ur. w 1948 roku w m. Ruda Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013
Biogram
Z chwilą powstania NSZZ „Solidarność”, we wrześniu 1980 r., przystąpił do aktywnej działalności w Związku. W działającym przy Szkole Podstawowej w Rudzie Śląskiej Komitecie Zakładowym NSZZ „Solidarność” pełnił funkcję emisariusza oraz męża zaufania. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany 13 grudnia 1981 r. i umieszczony najpierw w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, a następnie w Ośrodku w Uhercach. Wolność odzyskał 29 kwietnia 1982 r. W latach 1983-1987 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN