Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ilka Grzegorz

Grzegorz Ilka

ur. w 1963 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1983-1989 prowadził aktywną działalność opozycyjną. Był członkiem i działaczem Grupy Politycznej Robotnik, kolporterem podziemnego pisma „Czas Przyszły”, drukarzem i organizatorem poligrafii czasopism „Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Robotnik Pomorza Zachodniego”. W 1986 r. był współzałożycielem konspiracyjnego Wydawnictwa im. Olafa Palme. W 1987 r. był jednym z założycieli Polskiej Partii Socjalistycznej, do 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS. W latach 1989-1990 był przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Krajowego, odpowiedzialnym za organizację struktur terenowych. Brał udział w pikietach, demonstracjach i akcjach ulotkowych organizowanych przez tę Partię. W związku z powyższą działalnością był wielokrotnie zatrzymywany, a jego mieszkanie było przeszukiwane. W latach 1987-1989 był karany finansowo „za próbę wywołania niepokoju społecznego” przez Kolegia ds. Wykroczeń w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. 
W latach 1988-1989 pracował w Komisji Interwencji i Praworządności „Solidarności”. W trakcie kampanii wyborczej w 1989 r. aktywnie działał w Komitecie Obywatelskim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności