Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Adamczuk Zbigniew

Zbigniew Adamczuk

ur. w 1932 roku w m. Mołomotki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 455/2015
Biogram
Uczestniczył w opozycji niepodległościowej od lat 60-tych. W latach 1980-1981 brał udział w organizowaniu Solidarności Rolniczej na terenie byłego województwa siedleckiego. Był przewodniczącym NSZZ RI „Solidarność” w gminie Repki oraz członkiem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „Solidarność” województwa siedleckiego. 30 grudnia 1980 roku uczestniczył w akcji protestacyjnej rolników, w Sądzie Najwyższym w Warszawie, odnośnie zrejestrowania NSZZ RI „Solidarność”.  W 1981 roku uczestniczył czynnie w Ogólnopolskim Strajku Okupacyjnym Rolników w Siedlcach. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się. 14 stycznia 1982 roku został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym we Włodawie, a następnie w Lublinie. Po wyjściu z internowania  nie zaniechał działalności politycznej na terenie wiejskim, uczestniczył także w kolportażu wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” i innej literatury bezdebitowej zwłaszcza wśród b. działaczy „Solidarności” RI na terenie woj. siedleckiego. Był współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem uroczystości i manifestacji patriotycznych w Siedlcach i w Warszawie. Zaangażowany był w działalność Duszpasterstwa Rolników, skupiającego większość czołowych aktywistów b. NSZZ RI „Solidarność”. W 1987 roku był jednym z wnioskodawców złożenia w siedleckim Sądzie Wojewódzkim wniosku o rejestrację „Solidarności Rolników Indywidualnych Województwa Siedleckiego”.