Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Śmigiel Sylwester

Sylwester Śmigiel

ur. w 1961 roku w m. Lipno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 572/2014
Biogram
Sylwester Śmigiel w latach 1978-1980 jako uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie posiadał oraz rozpowszechniał na terenie Lipna nielegalne wydawnictwa.
Z powodu prowadzonej działalności był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa we Włocławku w 1980 r.
Od 1980 r. przebywał na terenie Warszawy, gdzie jako student związany z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, a następnie nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Akademii Rolniczej  w Warszawie kontynuował działalność opozycyjną kolportując nielegalne wydawnictwa.
W połowie lat 80-tych działając na rzecz toruńskiego podziemnego Wydawnictwa „Kwadrat”, nawiązał kontakt ze środowiskiem NSZZ „Solidarność” we Francji oraz Instytutem Literackim w Paryżu i przemycił do Polski profesjonalne przyrządy poligraficzne oraz wydawnictwa paryskiej „Kultury”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN