Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Buksa Ryszard

Ryszard Eugeniusz Buksa

ur. w 1945 roku w m. Żurawica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 107/2017
Biogram
Ryszard Eugeniusz Buksa (1945 -2021) od 1976 r. pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Przemyślu. W 1980 r. współorganizował Międzyszkolny Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Przemyślu, którego został wiceprzewodniczącym. Od 1981 r. pełnił funkcję członka Zarządu Regionu Południowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Był również współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Przemyślu.
Ze względu na prowadzoną działalność związkową 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, a następnie od 19 kwietnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Łupkowie. W trakcie internowania był karany dyscyplinarnie za zakłócanie porządku i nawoływanie do niewykonywania poleceń funkcjonariuszy więziennych oraz prowadził głodówki w lutym i czerwcu 1982 r. stanowiące formę protestu wobec faktu oraz warunków internowania. Z miejsca internowania został zwolniony 24 lipca 1982 r. 
W latach 1982-1989 współpracował z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Przemyślu, uczestniczył w pracach Sekcji Krajowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz był współwydawcą podziemnego miesięcznika „Gazeta Nauczycielska”. W lutym 1989 r. jako przedstawiciel pracowników oświaty wszedł w skład Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Przemyślu. Ze względu na prowadzoną działalność był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, a w jego mieszkaniu przeprowadzane były rewizje. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej