Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Danuta Sulińska

ur. w 1945 roku w m. Ciechanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Danuta Sulińska będąc pracownikiem zakładów „Ema-Apator” w Toruniu zaangażowała się w działalność w ramach podziemnych struktur NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się kolportażem nielegalnych pism takich jak: „Toruński Informator Solidarności” i „Kontra” na terenie zakładu pracy i miasta Torunia. 
W dniu 25 maja 1983 r. przeszukano jej miejsce zamieszkania i pracy, w wyniku którego odnaleziono bezdebitowe wydawnictwa. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia  27 maja 1983 r. została tymczasowo aresztowana pod zarzutem kolportażu nielegalnych wydawnictw.  W areszcie przebywała do dnia 14 czerwca 1982 r., a prowadzone wobec niej postępowanie zostało umorzone postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 6 września 1983 r. na mocy ustawy o amnestii.
Po wyjściu na wolność była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa do 1985 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN