Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wyrowiński Jan

Jan Alfons Wyrowiński

ur. w 1947 roku w m. Brusy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Jan Wyrowiński od września 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Automatyki Chemautomatyka w Toruniu, publicystą niezależnego czasopisma „Wolne Słowo” oraz współorganizatorem toruńskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Od 1981 r. został członkiem, a w latach 1985-1990 wiceprezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz współtwórcą jego Klubów: Historycznego i Społecznego. Za prowadzoną działalność internowany w okresie od 13.12.1981 r. do 29.04.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku. W 1984 r. był współzałożycielem Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka oraz udostępniał swoje mieszkanie na próby podziemnego Radia „Solidarność”.
W latach 1986-1987 był redaktorem i organizatorem produkcji w podziemnym wydawnictwie "Kwadrat" w Toruniu, a w latach 1986-1988 autorem tekstów i redaktorem pisma „Inicjatywy”, następnie ich kontynuacji –„Przeglądu Pomorskiego”. W 1988 był współorganizatorem powołania toruńskiego oddziału Klubu Myśli Politycznej Dziekania i Pomorskiego Towarzystwa Gospodarczego.
W latach 1989-1991 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego NSZZ "Solidarność" w Toruniu. W związku z prowadzoną działalnością inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej