Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiewiorowski Marek

Marek Jan Wiewiorowski

ur. w 1968 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2015
Biogram
W drugiej połowie lat 80. był członkiem struktur Federacji Młodzieży Walczącej w Warszawie, uczestniczył w akcjach plakatowych, kolportował ulotki i wydawnictwa podziemne. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Aktywnie działał w Grupach Oporu „Solidarni”, współorganizował happeningi w latach 1988-1989. Brał m.in. udział w happeningu Pomarańczowej Alternatywy w Warszawie w dniu 7 października 1988 r. na ówczesnym Placu Dzierżyńskiego, za co został zatrzymany. W jego sprawie skierowano wniosek o ukaranie przez kolegium, sprawa została jednak umorzona. Uczestniczył w pikiecie pod ambasadą Czechosłowacji zorganizowanej w dniu 29 marca 1989 r. w obronie więzionych działaczy opozycji w Czechosłowacji m.in. Vaclava Havla, za co został zatrzymany i wylegitymowany.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Federacja Młodzieży Walczącej 1984–1990, red. Marek Wierzbicki, Warszawa 2015