Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Barbara Alicja Żurowska
ur. w 1955 roku w m. Broniewice - Szeligi
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019

Biogram

Związana ze Studenckim Komitetem Solidarności w Krakowie. Członek NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego udostępniała swe mieszkanie działaczom podziemnej „Solidarności”, jak również zaangażowana w kolportaż prasy niezależnej. 
Współpracowała z krakowskimi strukturami Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, prowadząc skrzynkę kontaktową, wykorzystywaną przy zapewnieniu łączności oraz dystrybucji prasy podziemnej OKOR. 
W 1984 r. objęta postępowaniem prokuratorskim, umorzonym na mocy przepisów amnestyjnych. 
Współorganizatorska i uczestniczka spotkań w kościele pw. św. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie – Bieżanowie oraz kościele pw. św. Józefa w Krakowie – Podgórzu

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków