Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bogdan Skupiński
ur. w 1947 roku w m. Szczerców
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018

Biogram

Bogdan Skupiński był jednym z inicjatorów powołania komórki NSZZ „Solidarność” w Zbiorczej Szkole Gminnej w Szczercowie. Po 13.12.1981 r. współorganizował w Szczercowie strukturę podziemną „Solidarności” złożoną głównie z nauczycieli, uczestniczył w wydawaniu „Bełchatowskiego Informatora Solidarności” oraz w przygotowywaniu i rozwożeniu paczek dla rodzin osób internowanych. Brał udział w mszach w intencji Ojczyzny i pielgrzymkach. W 1984 r. po rewizji przeprowadzonej w jego w domu został zatrzymany na 48 godzin. W latach 1982–1984 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

"Orła WRONa nie pokona. Wspomnnienia członków NSZZ »Solidarność« rejonu bełchatowskiego (1980-1989)", wstęp, wybór i opracowanie D. Rogut, Bełchatów 2013

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN