Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sołek Jan

Jan Sołek

ur. w 1958 roku w m. Przeworsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
W 1980 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a od listopada 1981 r. także członkiem Komitetu Strajkowego na uczelni. 18 lutego 1982 r. funkcjonariusze SB przeszukali jego pokój w akademiku, w wyniku którego znaleźli materiały bezdebitowe. W związku z tym został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, gdzie przebywał od 20 lutego do 28 maja 1982 r. Dalszą konsekwencją zaangażowania w działalność opozycyjną po zwolnieniu z internowania, było relegowanie go z uczelni w 1983 r. 
W latach 1982-1988 współpracował z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, w tym czasie kolportował i redagował prasę podziemną, a także współtworzył Duszpasterstwo Młodych działając przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie. Od stycznia 1982 r. do czerwca 1985 r. funkcjonariusze SB przeprowadzili z nim siedem rozmów ostrzegawczych oraz trzykrotnie dokonali przeszukania w jego miejscu zamieszkania. W 1989 r. zaangażował się w działalność Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Przeworskiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN