Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Tomasz Czesław Gutry
ur. w 1946 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020

Biogram

W dniu 9 marca 1968 r. brał aktywny udział w demonstracji studentów przed gmachem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie. W związku z powyższym, na mocy orzeczenia Kolegium Karno-Administracyjnego przy Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa Śródmieście z 11 marca 1968 r. został skazany na 6 tygodni aresztu i 50 złotych grzywny. W dniu 11 marca 1968 r. został osadzony w Centralnym Więzieniu w Warszawie, a 19 marca 1968 r. przeniesiony został do Aresztu Śledczego na Służewcu. Ze względów zdrowotnych, w dniu 4 kwietnia 1968 r. udzielono mu przerwy w odbywaniu kary do 4 lipca 1968 r. przedłużonej do czasu rozstrzygnięcia sprawy o ułaskawienie. Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa Śródmieście postanowieniem z 23 sierpnia 1969 r. darowało ww. niewykonaną część kary aresztu na podstawie ustawy o amnestii z dnia 21 lipca 1969 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN