Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szychta Mirosław

Mirosław Jerzy Szychta

ur. w 1957 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Był studentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, na przełomie października i listopada 1980 r. wstąpił do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W następnym roku został kierownikiem komisji radiowej NZS, a od października 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Prezydium NZS Politechniki Poznańskiej. W listopadzie 1981 r. brał udział w strajku studenckim na Politechnice Poznańskiej – był wiceprzewodniczącym komitetu strajkowego. W czasie strajku zajmował się m.in. kierowaniem służbami organizacyjnymi. Z dniem wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981 r. strajk zakończono, ale Mirosław Szychta kontynuował swoją opozycyjną działalność w Akademickim Ruchu Oporu - do sierpnia 1982 r. jako jeden z trzech szefów ARO w Poznaniu drukował, przechowywał, gromadził i rozpowszechniał podziemne pisma. Z jego polecenia były też wypłacane pieniądze NZS na finansowanie podziemnej działalności. Ponadto kierował grupą mającą na celu malowanie haseł antypaństwowych i rozpoznawanie struktur MO i SB. Za swoją działalność został zatrzymany 13.09.1982 r. i aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych z 9.05.1983 r. został skazany na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności. Z aresztu wyszedł 9.05.1983 r., gdyż na poczet kary zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej