Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Woźnicka-Wójcik Anna
Anna Woźnicka-Wójcik
ur. w 1947 roku w m. Milanówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 68/2018

Biogram

Pani Anna Woźnicka-Wójcik była zaangażowanym działaczem NSZZ „Solidarność”. Brała aktywny udział w działalności Zarządu Regionu w Częstochowie, będąc członkiem Prezydium ds. Kultury. 
Z chwilą ogłoszenia stanu wojennego nie zaprzestała działalności związkowej oraz była współautorką podjęcia akcji protestacyjnych. Była uczestniczką protestu zorganizowanego przez członków „S” na Jasnej Górze przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego, gdzie nawoływała do podjęcia działań protestacyjnych oraz działań na rzecz uwolnienia internowanych. 
Za swoje działania została skazana przez Sąd Wojewódzki w Częstochowie na mocy wyroku z dn. 29 XII 1981 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i osadzona w Zakładzie Karnym w Lublińcu i Fordonie. Na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie z dn. 4 III 1982 r. uchylono tymczasowy areszt i została zwolniona z odbywania kary.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności