Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Jęcz

ur. w 1957 roku w m. Trzciel
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019
Biogram
Pan Józef Jęcz w latach 80-tych był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej. Należał do NSZZ „Solidarność” przy Hucie „Zabrze” w Zabrzu. Był członkiem Komisji Zakładowej. Od 15 IV 1981 r. do 31 VIII 1981 r. zasiadał w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim Katowice (MKZ Katowice). W grudniu 1981 r. z inicjatywy Pana Józefa Jęcza, Komisja Zakładowa rozpoczęła druk biuletynu informacyjnego pt. „Robol”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego i wydaniu nakazu zatrzymania i internowania Pan Józef Jęcz był poszukiwany listem gończym. Ukrywał się w na terenie Zabrza, Krakowa oraz Tarnowskich Gór. Pan Józef Jęcz został zatrzymany przez SB w dniu 28 IV 1983 r., po przesłuchaniu i przeprowadzeniu rozmów ostrzegawczych zwolniony.
Oprócz działalności w strukturach NSZZ „Solidarność” Pan Józef Jęcz był także członkiem Konfederacji Polski Niepodległej oraz jednym z twórców i działaczy Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Zabrzu. 
W latach 80-tych Pan Józef Jęcz podejmował szereg działań zagrożonych odpowiedzialnością karną lub represjami na rzecz odzyskania przez Polską niepodległości i suwerenności. Był organizatorem i uczestnikiem wielu akcji ulotkowych i plakatowych na terenie Zabrza. Zajmował się kolportowaniem nielegalnej prasy związkowej, był organizatorem tzw. „latającej biblioteki, która rozpowszechniała nielegalne ulotki wydawaną przez KPN, publikacje Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA oraz wydawnictwa Kultury paryskiej. 
Z uwagi na powyższą działalność Pan Józef Jęcz w latach 1981-1985 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN