Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Major Barbara

Barbara Major

ur. w 1960 roku w m. Wrzosowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2021
Biogram
Związana z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka” w Krakowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1981-84 zaangażowana w działalność punktu pomocy rodzinom internowanych i aresztowanych, działającego przy krakowskim klasztorze dominikanów. Zajmowała się dostarczaniem paczek z pomocą do rodzin osób represjonowanych. Ponadto sprawowała opiekę nad dziećmi osób zatrzymanych. Zaangażowana w udzielanie pomocy osobom ukrywającym się. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków