Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rolicz Zygmunt

Zygmunt Ryszard Rolicz

ur. w 1926 roku w m. Oszmiana
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014
Biogram
Zygmunt Rolicz od września 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” na terenie Sycowa. W miejscu pracy, tj. Zakładzie Gospodarczym Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sycowie objął funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej, od kwietnia 1981 r. – Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej w Sycowie, od lipca do listopada 1981 r. przewodniczył Zarządowi Regionu Wielkopolska Południowa w Kaliszu, był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku i wszedł w skład Komisji Krajowej. 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie w OO w Głogowie, gdzie przebywał do 12.02.1982 r. W latach 1982–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej