Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Cezary Włodzimierz Wieński

ur. w 1965 roku w m. Raciąż
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Cezary Wieński od 1987 r. brał udział w tworzeniu podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W październiku 1988 r. wszedł w skład Tymczasowego Zarządu Uczelnianego NZS, następnie został wybrany przewodniczącym Tymczasowego Zarządu Wydziałowego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.
Od lutego 1989 r. działał w Prezydium Zarządu Uczelnianego NZS UMK. Współorganizował najważniejsze akcje protestacyjne podejmowane przez NZS, m.in. obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, rocznicę masakry robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 r., rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz happening „Dzień cenzora”. Był również zaangażowany w kolportaż podziemnych wydawnictw.
W maju 1989 r., będąc członkiem Komitetu Strajkowego NZS UMK, wziął udział w trzydniowym strajku w Collegium Maximum przeciwko odmowie rejestracji NZS. W 1989 r. włączył się w przygotowanie czerwcowych wyborów i promowanie kandydatów Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • W. Polak „Najtrudniejsze egzaminy” Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982), Toruń 2001
    • W.Polak Wielbiciele Panny "S". Ruch Wolność i Pokój w Toruniu, Toruń 2013