Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Martyna Jadwiga

Jadwiga Rozalia Martyna

ur. w 1935 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w druk i kolportaż wydawnictw podziemnej „Solidarności” służby zdrowia w Krakowie, w szczególności „Biuletynu Niezależnej Służby Zdrowia”. Przepisywała teksty, tworzyła makiety oraz kalki do druku. Przewoziła swym samochodem druki z podziemnych drukarni. 
W latach 1982-84 udostępniała swe mieszkanie na potrzeby konspiracyjnych spotkań podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej (RKW) w Krakowie. Ukrywali się w nim także poszukiwani działacze związku. Zaangażowana w działania wspierające osoby represjonowane oraz ich rodziny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków