Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leszek Zbigniew Góra

ur. w 1962 roku w m. Kamienna Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Pan Leszek Góra w okresie 13 - 15 XII 1981 r., uczestniczył w strajku w KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju, zorganizowanym przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 
Ponadto działał w zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność” przy ww. zakładzie pracy. Zajmował się wówczas kolportażem nielegalnych wydawnictw w rejonie Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Rydułtowach i Jastrzębia-Zdroju. Brał również udział w licznych demonstracjach przeprowadzanych przez ówczesne środowisko opozycyjne, będących wyrazem protestu przeciwko działaniom rządu PRL. 
W rezultacie Pan Leszek Góra za zorganizowanie podobnego wystąpienia w liceum dla pracujących w Rydułtowach, został z niego wydalony.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów